Proex brezinys

Darbo užmokestis

2017 metų UAB "Projektų ekspertizė" darbo užmokestis

Informacija apie vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį

 

 Pareigybės pavadinimas

Eurai

Direktoriaus vid. darbo užmokestis 2017 metais

 2298,00

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 metais

 1509,00

 

 

2016 metų UAB "Projektų ekspertizė" darbo užmokestis

Informacija apie vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį

 

 Pareigybės pavadinimas

Eurai

Direktoriaus vid. darbo užmokestis 2016 metais

 2267,00

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 metais

 1540,00