Proex brezinys

UAB „Projektų ekspertizė“ teikia šias paslaugas

 

  • Statomų, rekonstuojamų ir remontuojamų statinių projektų dalinė ir bendroji ekspertizė
  • Statinio ekspertizė

 

Privaloma šių statinių projektų ekspertizė

  • ypatingo statinio (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas");
  • statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą.

 

Statinio projekto ekspertizė

  • atliekame projekto patikrinimą, per kurį nustatome projekto sprendinių atitiktį esminiams statinio reikalavimams, normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir kitiems specialiesiems reikalavimams.

 

Statinio ekspertizė

  • Atliekame statinio ekspertizę.
  • Nustatome statinio techninę būklę, avarinės būklės priežastis.