Proex brezinys

Darbo užmokestis

Informacija apie UAB „Projektų ekspertizė“ darbuotojų vidutinį mėnesinį atlyginimą.

2019 m. sausio - rugsėjo mėn.

 

Pareigybių pavadinimas

Vidutinis mėnesinis

atlyginimas (eurais)

Direktorius

3274

Vyr. finansininkas

2930

Statinio projekto bendrosios ekspertizės vadovas

2764

Statinio projekto dalinės ekspertizės vadovas

2073

Administratorė-teisininkė

1776

Inspektorė-raštvedė

1228

Darbuotojų dirbančių nepilną darbo dieną vidutinis

mėnesinis atlyginimas:

 

Statinio projekto dalinės ekspertizės vadovai

927

Ūkvedys

573

Valytoja

 

299

 

 

2018 metų UAB „Projektų ekspertizė“ darbo užmokestis

Informacija apie vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį

 

 Pareigybės pavadinimas

Eurai

Direktoriaus vid. darbo užmokestis 2018 metais

 2411,70

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 metais

 1866,70

 

 

2017 metų UAB „Projektų ekspertizė“ darbo užmokestis

Informacija apie vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį

 

 Pareigybės pavadinimas

Eurai

Direktoriaus vid. darbo užmokestis 2017 metais

 2298,00

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 metais

 1509,00

 

 

2016 metų UAB „Projektų ekspertizė“ darbo užmokestis

Informacija apie vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį

 

 Pareigybės pavadinimas

Eurai

Direktoriaus vid. darbo užmokestis 2016 metais

 2267,00

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 metais

 1540,00