Proex brezinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų UAB „Projektų ekspertizė“ finansinės ataskaitos

 

2021 metų balansas

2021 metų pelno nuostolio ataskaita

2021 metų nuosavo kapitalo ataskaita

2021 metų pinigų srautų ataskaita

2021 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021 metų auditoriaus išvada 

2021 metų audito ataskaita 

2021 metų metinis finansinis pranešimas

 

 

 

 

2020 metų UAB „Projektų ekspertizė“ finansinės ataskaitos

 

2020 metų balansas

2020 metų pelno nuostolio ataskaita

2020 metų nuosavo kapitalo ataskaita

2020 metų pinigų srautų ataskaita

2020 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2020 metų auditoriaus išvada 

2020 metų metinis finansinis pranešimas

 

 

 

 

2019 metų UAB „Projektų ekspertizė“ finansinės ataskaitos

 

2019 metų balansas

2019 metų pelno nuostolio ataskaita

2019 metų nuosavo kapitalo ataskaita

2019 metų pinigų srautų ataskaita

2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 metų audito ataskaita

2019 metų auditoriaus išvada 

2019 metų metinis finansinis pranešimas

 

 

2018 metų UAB „Projektų ekspertizė“ finansinės ataskaitos

 

2018 metų balansas

2018 metų pelno nuostolio ataskaita

2018 metų nuosavo kapitalo ataskaita

2018 metų pinigų srautų ataskaita

2018 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

 

 

2017 metų UAB „Projektų ekspertizė“ finansinės ataskaitos

 

2017 metų balansas

2017 metų pelno nuostolio ataskaita

2017 metų nuosavo kapitalo ataskaita 

 

2016 metų UAB „Projektų ekspertizė“ finansinės ataskaitos

 

2016 metų balansas

2016 metų pelno nuostolio ataskaita

2016 metų nuosavo kapitalo ataskaita

 

 

2015 metų UAB „Projektų ekspertizė“ finansinės ataskaitos

 

2015 metų balansas

2015 metų pelno nuostolio ataskaita

2015 metų nuosavo kapitalo ataskaita

 

 

2014 metų UAB „Projektų ekspertizė“ finansinės ataskaitos

 

2014 metų balansas

2014 metų pelno nuostolio ataskaita

2014 metų nuosavo kapitalo ataskaita

 

 

 

2013 metų UAB „Projektų ekspertizė“ finansinės ataskaitos

 

2013 metų balansas

2013 metų pelno nuostolio ataskaita

2013 metų nuosavo kapitalo ataskaita