Proex brezinys

Kokybės politika

UAB „Projektų ekspertizė“ ekspertai ir darbuotojai, laikydamiesi nešališkumo ir objektyvumo, profesionaliai tenkina užsakovų poreikius.

 

Tikslai

  • veiklos srityje siekti lyderio pozicijos;
  • profesionaliai ir objektyviai vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais aktais, reguliuojančiais veiklos sritį;
  • siekti nuolatinio tobulėjimo;
  • gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, nuolat peržiūrint ir nustatant naujus kokybės tikslus.

 

Veiklos principai:

  • užsakovo poreikių suplanuotas tenkinimas;
  • sutartinių įsipreigojimų atsakingas vykdymas;
  • nuolatinis personalo kvalifikacijos tobulinimas tiek panaudojant mokymo institucijų pagalbą, tiek nuolat skatinant personalą savarankiškai tobulėti;
  • vadovybės pasitikėjimas personalu, suteikiant jiems atsakomybę ir įgaliojimus.

 

Bendrovės vystymasis grindžiamas profesionalumo ugdymu, veiklos tobulinimu ir ilgalaikių santykių palaikymu su užsakovais ir subrangovais.